DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603), Ustawy Karta Nauczyciela:


Ø 02 listopada 2023r., tj. czwartek;

Ø 03 listopada 2023r., tj. piątek;

Ø 22 grudnia 2023r., tj. piątek;

Ø 02 maja 2024r., tj. czwartek;

Ø 14 maja 2024r., tj.wtorek-egzamin ósmoklasisty – język polski;

Ø 15 maja 2024r., tj. środa-egzamin ósmoklasisty-matematyka;

Ø 16 maja 2024r., tj. czwartek-egzamin ósmoklasisty-język obcy;

Ø 31 maja 2024r., tj. piątek.