W Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki  w Aleksandrowie jest realizowany projekt 

„Fonoholizm – hit czy mit? – skala zagrożenia

dla Powiatu Piotrkowskiego”.    

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie świadomości uczniów w zakresie szans i zagrożeń wynikających z korzystania z telefonu komórkowego, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami – kształtowanie postaw społecznych sprzyjających życiu bez nałogów

Więcej informacji...