15.06.2016

ABC pierwszej pomocy
z Rescue Team

Zajęcia były częścią projektu wolontariackiego o nazwie "ABC pierwszej pomocy z Rescue Team" przygotowanego w ramach konkursu "Radość Pomagania" przez wolontariuszy z firmy T-Mobile Polska S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu z siedzibą w Warszawie. Jak ważna jest umiejętność ratowania życia i udzielania pierwszej pomocy wie każdy z nas, ale nie każdy umie jej udzielić i nie każdy wie, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia życia. Problem ten jest szczególnie widoczny na terenach wiejskich, gdzie bardzo łatwo o wypadek przy pracy w gospodarstwie, a na profesjonalną pomoc medyczną trzeba nieraz długo czekać. W dn. 15.06.2018 Szkołę Podstawową w Aleksandrowie odwiedzili ratownicy i instruktorzy aby przeprowadzić wśród uczniów i nauczycieli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Przed rozpoczęciem zajęć gości przywitała Dyrektor Szkoły Bożena Salamaga oraz Wójt Gminy Aleksandrów Dionizy Głowacki, który podkreślił znaczenie akcji w obliczu zbliżających się wakacji i życzył owocnych ćwiczeń. Następnie rozpoczęły się zajęcia praktyczne, w trakcie których uczniowie wszystkich klas oraz nauczyciele uczyli się m.in. w jaki sposób należy zachować się podczas wypadku, jak ułożyć ranną osobę, jak unieruchomić kończynę, zabandażować ranę, jak przywrócić oddech, transportować chorego, co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy itp. Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali praktyczne poradniki z zakresu pierwszej pomocy oraz drobne gadżety. Akcja została bardzo pozytywnie oceniona zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli.