Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
w Aleksandrowie zaprasza...


O szkole


Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie jest placówką publiczną z ustalonym obwodem, która prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania w klasach I - VIII oraz w oddziale przedszkolnym. Szkoła jest jednostką budżetową, organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Aleksandrów, Ciechomin, Janikowice, Kalinków, Kawęczyn, Marianów, Niewierszyn, Ostrów, Rożenek, Sieczka, Siucice, Siucice-Kolonia.


 

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Aleksandrowie

Aleksandrów 40

26-337 Aleksandrów

tel. (44)7560005

e-mail: aleks@aleksweb.nazwa.pl

NIP: 771-24-99-376, REGON: 000678682


 

Więcej o Gminie Aleksandrów...

Więcej o Gminie Aleksandrów...