Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie jest

Paulina Lesiecka-Koralewska - specjalista w Kancelarii Prawnej Leśny & Wspólnicy Sp. z o.o.,

z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Platanowej nr 15

e-mail: IOD@lesny.com.pl


Czynności Inspektora Ochrony Danych wykonywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE